fbpx

Sườn cừu tươi

290,000 

Từ: 2,0 – 3,0 kg/bẹ
Có thể chẻ nhỏ