fbpx

Đùi cừu bỏ da

320.000 

Đùi nhỏ: 0,9 – 1,2 kg/cái
Đùi lớn: 1,5 – 2,5 kg/cái