GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

  • Năm 2014: thành lập lò mổ đạt chuẩn VSATTP tại Đô Vinh, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Chúng tôi đầu tư vốn cho nông dân nuôi dê – cừu tại Ninh Thuận; Bao tiêu sản phẩm đầu ra; Phân phối thịt dê- cừu cho các đại lý khắp cả nước.

  • Năm 2016: thành lập văn phòng giao dịch tại HCM.

Địa chỉ: 730/1/2/57, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân.

  • Năm 2018: Thành lập cơ sở chế biến thực phẩm đạt chuẩn VSATTP

Địa chỉ: Tân Bửu- Long An