fbpx

Bộ lòng dê làm sạch

150,000 

Bộ lòng dê gồm; 1 tim dê, 2 cật dê, 1 bao tử dê và 1 lá gan