fbpx

Bộ lòng dê làm sạch

100.000 

Bộ lòng dê gồm: 1 tim dê, 2 cật dê, 1 bao tử dê và 1 lá gan.

1 Kg
Xóa