Đùi cừu

240,000 

Đùi cừu nặng bao nhiêu kg?

Thông thường đùi cừu được phân làm 2 loại:

Đùi cừu trước: 1,2- 1,5 kg

Đùi cừu sau: 2-3 kg

Clear selection